Esperanto na Śląsku
Esperanto en Silezio

 
Esperamto na Śląsku (strona główna) • Esperanto en Silezio (ĉefpaĝo)
Historia śląskiego ruchu esperanckiego • Historio de la silezia Esperanto-movado
Katolicki ruch esperancki na Śląsku • Katolika Esperanto-movado en Silezio
Kronika ruchu esperanckiego na Śląsku • Kroniko de la Esperanto-movado en Silezio
Nasze gry językowe • Niaj lingvaj ludoj
Nasze pliki karaoke 1 • Niaj karaokeoj 1 ••••• Nasze pliki karaoke 2 • Niaj karaokeoj 2
Rola esperanta w kształtowaniu tożsamości europejskiej • Rolo de Esperanto en formado de la eŭropa identeco
Spacery wrocławskich esperantystów i ich sympatyków • Promenadoj de vroclavaj esperantistoj kaj iliaj simpatiantoj
Miasta śląskie i ich miasta partnerskie • Sileziaj urboj kaj iliaj partnerurboj
Zapraszamy na fejsbukowe strony i grupy Klubu Esperanto Wrocław • Ni invitas al fejsbukaj paĝoj kaj grupoj de la Vroclava Esperanto-Klubo
 
Klub Esperanto-Wrocław (Fejsbuk) Klub Poligloty Genealogia piosenki Siedziba ŚZE Statut ŚZE

Wrocławski Klub Esperantystów zaprasza na spotkania towarzyskie, wspólne spacery z kijkamii oraz tańce w kręgu.
Spotkania mają na celu poznawanie kultury i tradycji narodów Europy, szerzenie oświaty oraz integrację rodzin imigranckich mieszkających we Wrocławiu i okolicy. Podczas spotkań podnosimy swą znajomość języków korzystając z ciekawych materałów audiowizualnych dostępnych w Internecie lub opracowań członków naszego klubu

W programie:
• konwersacyjny klub
• wspólne śpiewanie znanych przebojów w różnych wersjach językowych (karaoke)
• wieczory przy blasku świec (wieczory narodowe, regionalne, okolicznościowe)
• gry językowe
• poznawanie historii i kultury różnych regionów Europy
• wspólne wycieczki w okolicach Wrocławia (chodzenie z kijkami)
• tańce w kręgu

Nasz adres: Wrocław, ul. Kościuszki 35A I p, domofon 57 lub 58. (wejście bramą 37) • Droga do naszego klubu • e-mail: ??? . tel. ???

Vroclava Esperanto-Klubo invitas al societaj kunvenoj, komunaj vagadoj kun bastonetoj kaj rondodancoj. La renkontoj celas ekkonon de kulturo kaj tradicio de la eŭropaj popoloj, kaj integriĝon de enmigrintaj familioj loĝantaj en Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo.Dum renkontigoj ni plibonigas nian lingvonivelon profitante el interesaj audiovideaj matertialoj alireblaj en Interreto aŭ prilaboritaj de membroj de nia klubo.

En la programo:
• konversacia klubo
• komuna kantado de konataj ŝlagroj (modkanzonoj) en diversaj lingvaj versioj (karaokeo)
• la vesperoj ĉe kandelbrilo (naciaj, regionaj, priokazaj)
• lingvaj ludoj
• ekkonado de historio kaj kulturo de diversaj eŭropaj regionoj
• komunaj ekskursoj en la ĉirkaŭaĵo de Vroclavo (marŝado kun bastonetoj)
• rondodancoj

Nia adreso: Vroclavo, str, Kościuszki 35A I etaĝo (einiro per pordego 37) • Vojo al nia Klubejo • e-mail: ???