Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

      
Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1950
Nuptoj 1745-1950
Svatby 1745-1950
Hochzeiten 1745-1950
Weddings 1745-1950
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family

pl:  Wszystkie osoby noszące nazwisko Worsztynowicz lub jego warianty oraz potomków w liniach żeńskich zapraszamy do wspólnej wędrówki śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych tablicach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1746-1950 (8 pokoleń). Obecnie rodzą się członkowie rodu należący do 10, 11 i 12 generacji. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

eo: Genealogio de la gento Worsztynowicz. Ĉiujn personojn, kiuj portas tiun familian nomon aŭ ĝian varianton kaj ankaŭ idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Worsztynowicz tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

pt: Todas as pessoas que levam sobrenome Worsztynowicz e descendentes em linhas femininas são convidadas a seguir os passos de seus ancestrais. Pessoas de Wroclaw e da área circundante são convidadas para as nossas reuniões como parte do Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do Silésia.

uk: Всі особи, що мають прізвисько Ворштиновіч та нащадки в жіночих лініях, запрошуються до спільної міграції по стопах своїх предків. На наші зустрічі запрошуються люди з Вроцлава та його околиці в рамках Генеалогічної групи "Трансгентаро" в Сілезькій асоціації есперанто.

cs: Všechny osoby, které nesou příjmení Worsztynowicz a potomky v ženských větvich, jsou pozvány na společné putování v minulosti ve stopách svých předků. Lidé z Vratislavi a okolí jsou pozváni na naše setkání v rámci genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském sdružení.

en: All persons bearing the surname Worsztynowicz and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

(Edward Wojtakowski - nepo / wnuk de Wincenty Worsztynowicz el Raszków)

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“ odbywają się w czwartki w godzinach 18-20 (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja Uwagi
Andrzej Worsztynowicz * 1746 ?    
   
? Walenty Bursztynowicz * 1780
(murarz,. Pleszew i inne miejscowości)
Jan Bursztynowicz * 1801
(murarz, Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(kuśnierz, Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(szewc, Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
(okupnik, Smólniki)
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(rolnik, Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ?    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
(młynarz, Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowicz * 1756
(kołodziej, Borek Wielkopolski)
? Walenty Worsztynowicz * 1776
(młynarz, Śrem)
   
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(kołodziej, Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(kołodziej, Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(rękodzielnik, Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
(młynarz, Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
(szewc, Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(rzeźnik, Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz * 1788
(Raszków)
Karol Bursztynowicz * 1817
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz * 1819
(owczarz, Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(kuśnierz, Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(rymarz, Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(ekonom, Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820
(Karmin)
T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * 1791 ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz *  1798
(Witaszyce)
?  
Katarzyna Worsztynowicz *
(małżonka młynarza Jakuba Rajewicza, Dolsk, Śrem)
Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(młynarz, Środa, Gozdowo)
T-K-S-M
 
Zygmunt Rajewicz * 1847
(Środa)
T-K-A-Z
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 
Gałązie rodzinami Wariant
nazwiska
Lata Mapa Uwagi
Borek Wielkopolski (Wielkopolska, powiat Gostyń) pierwsze 4 generacje potomków Tomasza Worsztynowicza Worsztynowicz
Bursztynowicz
Orsztynowicz
1745-1837 Borek i okolice  
Gałąź Adama Orsztynowicza z Karminka * 1837 Orsztynowicz 1837-1899 Pleszew i okolice  
Gałąź Andrzeja Bursztynowicza z Pleszewa * 1809 Bursztynowicz 1809-1967 Pleszew i okolice  
Gałąź Feliksa Orsztynowicza z Borku * 1821 Orsztynowicz 1821-1967 Borek i okolice  
Gałąź Franciszka Worsztynowicza z Raszkowa * 1828 Worsztynowicz
Bursztynowicz
1828-1967 Raszków i okolice

 

Gałąź Ignacego Orsztynowicza ze Smólnik * 1833 Orsztynowicz 1833-1967 Smólniki i okolice  
Gałąź Jana Bursztynowicza z Pleszewa * 1801 Bursztynowicz 1801-1881 Pleszew i okolice  
Gałąź Jana Worsztynowicza z Raszkowa  * 1822 Worsztynowicz 1822-1967 Raszków i okolice

 

Gałąź Jana Bursztynowicza z Pleszewa * 1823 Bursztynowicz 1823-1881 Pleszew i okolice  
Gałąź Józefa Bursztynowicza z Pleszewa * 1814 Bursztynowicz 1814-1877 Pleszew i okolice  
Gałąź Karola Bursztynowicza z Chruszczyn * 1817 Bursztynowicz 1817-1967 Raszków i okolice

 

Gałąź Karola Bursztynowicza ze Sośnicy * 1824 Bursztynowicz 1824-1967 Pleszew i okolice

 

Gałąź Kazimierza Orsztynowicza ze Śremu * 1814 Orsztynowicz 1814-1889 Śrerm i okolice  
Gałąź Macieja Orsztynowicza ze Stawu * 1824 Orsztynowicz
Ostanowicz
1824-1967 Staw i okolice  
Gałąź Marcina Ostynowicza z Karmina * 1830 Ostynowicz
Osztynowicz
1830-1967 Pleszew i okolice  
Gałąź Michała Bursztynowicza z Pleszewa * 1808 Bursztynowicz 1808-1853 Pleszew i okolice  
Gałąź Michała Rajewicza z Gozdowa * 1817 Rajewicz 1817-1967 Września i okolice  
Gałąź Pawła Orsztynowicza z Borku * 1814 Orsztynowicz 1914-1967 Borek i okolice  
Gałąź Tomasza Bursztynowicza ze Zgórza * 1819 Bursztynowicz 1819-1967 Zgórz i okolice  
Gałąź Walentego Orsztynowicza z Błociszewa * 1827 Orstynowicz
Ostynowicz
1827-1967 Śrerm i okolice  
Gałąź Walentego Bursztynowicza z Węgrów * 1828 Bursztynowicz 1828-1868 Węgry i okolice  
Gałąź Wincentego Bursztynowicza z Pleszewa * 1825 Bursztynowicz 1825-1967 Pleszew i okolice

 

Gałąź Wojciecha Bursztynowicza z Grudzielca * 1824 Bursztynowicz 1824-1925 Raszków i okolice

 

Gałąź Zygmunta Rajewicza z Pętkowa * 1847 Rajewicz 1847-1967 Środa i okolice  
         

Śluby w rodzie Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

Protoplaści odgałęzień żeńskich


Mazowiecki ród Bursztynowiczów ‒ Bursztyńskich

Tablica gówna potomków Kacpra Bursztynowicza z Bolimowskiej Wsi

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do trzeciego pokolenia:

1. generacja 2. generacja 3. generacja Uwagi
Kacper Bursztynowicz * ~ 1750
(Bolimowska Wieś)
Stanisław Bursztynowicz * 1775    
Tomasz Bursztynowicz * 1803
(rolnik, Łubno)
K-S-T (tablica genealogiiczna)
 
Jan Bursztynowicz * 1778
(rolnik)
Stefan (Szczepan) Bursztynowicz * 1813
(rolnik, Budy Trzcińskie)
K-J-S  (tablica genealogicznna)
 
 
Gałęzie rodzinami Wariant nazwiska Lata Mapa Uwagi
Unuaj generacioj        
Gałąź Stefana Bursztynowicza * 1813  z Bud Trzcińskich Bursztynowicz 1803-1967 Skierniewice i okolice  
Gałąź Tomasza Bursztynowicza * 1803 z Łubna Bursztynowicz
Bursztyński
1803-1967 Skierniewice i okolice  
         

Śluby w mazowieckim rodzie Bursztynowicz - Bursztyński

Grupa dyskusyjna Worsztynowicz na Fejsbuku • Diskusní skupina Worsztynowicz na Facebooku • Diskutgrupo Worsztynowicz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Worsztynowicz no Facebook • Diskussionsgruppe Worsztynowicz auf Facebook


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami