Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Palacký • Pallaske • Palatzky • Balaski • Balaske

Strona główna • Ĉefa paĝo
Hlavní stránka • Page initiale
Hauptseite • Página inicial
Головна сторінка • Homepage
Statystyka • Statistiko
Statistik • Estatística
Statistik • Statistique
Статистика • Statistics
Rodziny • Familioj
Rodiny • Famílias
Familien • Familles
Сім'ї • Families
Brazilo • Brasil
Česko • Ĉeĥio
Deutschland • Germanio
 
Polska: • Pollando
USA • Usono

 
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj • Ženské větve
Weibliche Zweige
Ramos femininos • Female branches
W ks. adresowych
V adresářích
En adreslibroj
In Adreßbücher
 

pl:  Wszystkie osoby noszące nazwisko Palacký oraz potomków w liniach żeńskich zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1735-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

cs: Všechny osoby, které nesou příjmení Palacký a potomky v ženských větvich, jsou pozvány na společné putování v minulosti ve stopách svých předků. Lidé z Vratislavi a okolí jsou pozváni na naše setkání v rámci genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském sdružení.

eo: Ĉiujn personojn, kiuj portas familian nomon Palacký kaj ankaŭ idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Pallaske tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

pt: Todas as pessoas que levam sobrenome Pallaske e descendentes em linhas femininas são convidadas a seguir os passos de seus ancestrais. Pessoas de Wroclaw e da área circundante são convidadas para as nossas reuniões como parte do Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do Silésia.

uk: Всі особи, що мають прізвисько Палацкий та нащадки в жіночих лініях, запрошуються до спільної міграції по стопах своїх предків. На наші зустрічі запрошуються люди з Вроцлава та його околиці в рамках Генеалогічної групи "Трансгентаро" в Сілезькій асоціації есперанто.

en: All persons bearing the surname Palatzky and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“ odbywają się w czwartki w godzinach 18-20 (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy w formie kilku gałęzi. Niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Gałązie • Branĉoj
Větve • Zweige
Branches
Wariant nazwiska
Nomvarianto
Variante de nom
Lata
Jaroj
Ans
Kraje potomków • Landoj de idaro
Länder der Nachkommen
Pays de progéniture
Uwagi
Rimarkoj
Remarques
Palacký
el Bludovice
(Moravio)
Palacký 1617-1876 Česko • Ĉeĥio • Czechy • Tschechien  
         
Palaski / Balaski / Balaske
el Pleszew • Ociąż • Skalmierzyce
(Grandpolio / Wielkopolska / Großpolen)
Palaski
Balaski
Balaske
1827-1950 Belgique • Belgio • Belgia • Belgien
Deutschland • Germanio • Niemcy • Allemagne
Polska • Polando • Polen • Pologne
USA • Usono • États-Unis • Verenigte Stssten
 
         

 


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami