Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family • Род
Pomorski
(Ĉirkaŭaĵo de la Iłżecka Praarbaro • Okolice Puszczy Iłżeckiej)

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione →
Parencaj gentoj
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Related Families
Bilski
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Miernik
Minda
Niewczas
Pastuszka
Piętak
Płusa
Pomorski
Potrzeszcz
Rokita
Sieczka
Spadlo
Stompor
Tarabasz
 

Familioj Pomorski • Rodziny Pomorskich • Die Pomorski-Familien • Les familles Pomorski • Pomorski families
(kompilata de Edward Wojtakowski)

1701-1800

1801-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

Śluby wg małżonków Śluby wg małżonek Odgałęzienia żeńskie
Gałęzie • Branĉoj → Adam ∞ ~ 1796 Jan ∞ ~ 1801 Piotr ∞ ~ 1783      

statystyka

Pomorski Kujawy
1701-18501851-1950

Pomorski Lubelskie
1651-1850 •  1851-1950

Pomorski Łódzkie
1601-18501851-1950

Pomorski Mazowieckie
1651-1850 •  1851-1950

Pomorski - Wielkopolska
1701-18501851-1950

Gałęzie • Branĉoj (Łódzkie)

Antoni ∞ ~1756

Szymon ∞ ~1750

       

pl:  Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków z rodu Pomorskich oraz członków rodów spokrewnionych z okolic Puszczy Iłżeckiej oraz z innych regionów. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1700-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

fr: Toutes les personnes portant le nom de famille Pomorski et leurs descendants aux lignées féminines sont invités à errer dans le passé sur les traces de leurs ancêtres. Les habitants de Wroclaw et des environs sont invités à nos réunions dans le cadre du Cercle Généalogique „Transgentaro“ près de l' Association Silésienne de Esperanto

de: Alle Personen, die den Familiennamen Pomorski tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

eo: Ĉiujn personojn, kiuj portas familian nomon Pomorski kaj ankaŭ idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

pt: Todas as pessoas que levam sobrenome Pomorski e descendentes em linhas femininas são convidadas a seguir os passos de seus ancestrais. Pessoas de Wroclaw e da área circundante são convidadas para as nossas reuniões como parte do Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do Silésia.

en: All persons bearing the surname Pomorski and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

Teresa Pomorska
Wrocław • Vroclavo

 

Ród Pomorskich

Na niemieckim obszarze językowym dziedziczne nazwiska rodowe dla wszystkich stanów (chłopi, mieszczaństwo, szlachta) zaczęły się kształtować już przed 1200 rokiem. Z tymi nazwiskami przybywali koloniści na Śląsk, Czechy i Morawy. Natomiast w Polsce około 1400 roku nawet szlachta takich nazwisk nie posiadała. Np. mówiono Jan z Kraszewa, ale gdy ten Jan sprzedał Kraszewo i zamieszkał w wiosce Zakrzewo, to mówiono o nim Jan z Zakrzewa. Dziedziczne nazwiska zaczęły się kształtować w Polsce dopiero pod koniec XV wieku. Wtedy Jan z Zakrzewa przybrał nazwisko Zakrzewski, które następnie przechodziło na jego potomków.

Prawdopodobnie około 1500 roku drobna szlachta zamieszkała w Pomarzanach w Ziemi Łęczyckiej (obecnie gm. Krośniewice, pow. Kutno) przybrała od tej miejscowości nazwisko Pomorski. Ich potomkowie osiedlali się następnie w innych miejscowościach Ziemi Łęczyckiej.

Według reg. pob. powiatu Łęczyckiego z r. 1576 wieś Pomarzany w parafii Krośniewice, należała w części do Mikołaja Pomorskiego, który miał 1/2 łanu, 1 zagr, 1 osadę. Część Jakuba Pomorskiego 3 łany, 1 zagr., 2 osady. Część Alberta Pomorskiego 1/2 łanu. 3 zagr. Część Jana Pomorskiego quartae 3 puste. Część Tomasza Pomorskiego 1/2 łanu. (Pawiński, Wielkopolska, II, 81)

Drugie duże gniazdo rodowe Pomorskich to okolice Puszczy Iłżeckiej. Pomorscy figurują w księgach parafii Wąchock już w 1705 roku. W XV wieku wieś Pomorzany (obecnie gmina Wierzbica, pow. Radom) należała do klasztoru cystersów w Wąchocku. A zatem także te Pomorzany mogą mieś związek z rodem Pomorskich. Księgi metrykalne na podstawie których możemy odtworzy dzieje Pomorskich zachowały się tylko za okres ostatnich 200-300 lat. Na ich podstawie możemy budować gałęzie obejmujące 10-12 pokoleń. Poprzednie 200 lat pozostanie tajemnicą.

Edward Wojtakowski
Wrocław • Vroclavo

Budowa tablicy przodków

Zachęcamy do budowy tablicy przodków. Taką tablicę można zbudować dla siebie samego, dla dziecka lub wnuka. Aby to ułatwić, stopniowo zaprezentujemy na naszym portalu „Transgentaro“ materiały o kilkunastu (jak się uda to nawet o kilkudziesięciu) rodach pochodzących z regionu Puszczy Iłżeckiej (głównie powiat Starachowice i powiaty sąsiednie). Tylko rodzeństwo ma identyczną tablicę. W tablicach kuzynów część tablicy jest wspólna.

pl: Zapraszamy do naszej genealogicznej grupy dyskusyjnej na Fejsbuku (wzajemna wymiana doświadczeń, zapytania, informacja o sukcesach w poszukiwaniach oraz o tym czy udało się zainteresować młodych członków rodziny dziajami przodków.

en: We invite you to our genealogical discussion group on Facebook (mutual exchange of experiences, inquiries, information about the successes in the search and whether it was possible to interest young family members in the ancestral stories.

de: Wir laden Sie zu unserem genealogischen Gesprächskreis auf Facebook ein (gegenseitiger Erfahrungsaustausch, Anfragen, Informationen zu den Erfolgen bei der Suche und ob es möglich war, junge Familienmitglieder für die Ahnengeschichten zu interessieren.

fr: Nous vous invitons à notre groupe de discussion généalogique sur Facebook (échange mutuel d'expériences, d'enquêtes, d'informations sur les succès de la recherche et s'il était possible d'intéresser les jeunes membres de la famille aux histoires ancestrales.

Grupa dyskusyjna „Rody transagranicze“ • Diskutgrupo „Transgentaro“ • Diskussionsgruppe „Transgentaro“ • Discussion group „Transgentaro“

Nasz adres • unsere Adresse • naše adresa • nosso endereço • nia adreso • our address:
e-mail:
transgentaro@europonto.eu

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“: Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie

Ciekawe linki  • Interesaj ligiloj

w 1963 roku w Kłodzkim Domu Kultury odbyło się Polsko-czeskie Spotkanie Przyjaźni.
Na zdjęciu Stefan Pomorski (drugi z lewej) i Edward Wojtakowski (czwarty z lewej), obaj z Wrocławia,
 z grupą czeskich esperantystów w Parku Esperanto w Kłodzku.
 


Tematyczne słowniczki i rozmówki

https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/ 

Vortaro • Słownik  esperanto ‒ pola  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PL/PLEO/PLEO.HTM
Vortaro • Słownik  pola ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOPL/EOPL.HTM
Frazlibro • Rozmówki  esperanto ‒ pola  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOPL/EOPL002.HTM
Frazlibro • Rozmówki  pola‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/PL/PLEO/PLEO002.HTM
 

 https://www.goethe-verlag.com/book2/PX/

Vortaro • Słownik  • Vocabulário portugala ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOPX/EOPX.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulário  esperanto ‒ portugala  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PX/PXEO/PXEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Guia de conversação  portugala ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/PX/PXEO/PXEO002.HTM 
Frazlibro • Rozmówki • Guia de conversação  esperanto ‒ portugala  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOPX/EOPX002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/DE/ 

Vortaro • Słownik • Wortschatz  germana ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EODE/EODE.HTM 
Vortaro • Słownik • Wortschatz  esperanto ‒ germana  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/DE/DEEO/DEEO.HTM 
Frazlibro • Rozmówkii • Sprachführer  germana ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/DE/DEEO/DEEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówkii • Sprachführer  esperanto ‒ germana  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EODE/EODE002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/FR/ 

Vortaro • Słownik • Vocabulaire  franca ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOFR/EOFR.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulaire  esperanto ‒ franca  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/FR/FREO/FREO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Livre des expressions  franca ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/FR/FREO/FREO002.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Livre des expressions  esperanto ‒ franca  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOFR/EOFR002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/EM/

Vortaro • Słownik • Vocabulary  angla  ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOEM/EOEM.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulary  esperanto ‒ angla  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EM/EMEO/EMEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Phrase book  angla ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/EM/EMEO/EMEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Phrase book   esperanto ‒ angla  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOEM/EOEM002.HTM
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami